โคราช คอ กาแฟ… Part 1

โคราช คอ กาแฟ… กาแฟ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณ กาแฟสำเร็จรูป กาแฟสด กาแฟตามร้านค้า ตามห้าง ตาม 7-11 หลากหลายสถานที่ ให้เลือกสรร เราจะดื่มกาแฟ หรือจะเรียกชิมกาแฟ หรือจริงๆเราดื่มบรรยากาศ และอรรถรส ของสภาพแวดล้อมและร้านกาแฟ   บทความนี้

Scroll to top