Stamp Vs. Slot Machine ในโคราช….ใครดังกว่ากัน!!!!

เดือนนี้  เดือนมิถุยายน 2559 ชาวโคราชเรามี concert ดีอยู่ 2 งานนะครับ ซึ่งนานมากแล้วที่เราไม่มี concert แบบนี้… ผมหมายถึงใน Hall หรือ Stadium นะ ไม่ใช่ใน เทคหรือ ผับ แบบ

Scroll to top