HomeWOrk ครั้งที่ 2

การจัดตั้งเว็บไซต์ต้องมีการจดโดเมนเนม (Domain Name) และการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Sever) โดยปัจจุบันมีเว็บทีให้บริการในด้านการจดโดเมนเนมเป็นหลัก หรือเว็บที่ให้บริการจดโดเมนเนมพร้อมทั้งให้เช่าพื้นที่สร้างเว็บด้วย

การจดโดเมนเนมเราต้องทำการตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่ต้องการใช้ก่อนว่ามีคนอื่นจดไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ เพราะโดเมนเนมไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้ โดยสามารถตรวจสอบโดเมนเนม .th ที่ www.thnic.net เป็นเว็บที่ดูแลการจดโดเมน .th ในประเทศไทย และตรวจสอบโดเมนเนม .com, .org หรือ .edu ที่ www.networksolutions.com

ค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนมจะขึ้นอยู่กับประเภทของโดเมนเนม ผู้ให้บริการ ระยะเวลา และบริการต่างๆที่มีให้ สำหรับขั้นตอนการขอจดโดเมนเนมของแต่ละเว็บไซต์อาจจะแตกต่างกัน แต่หลักๆจะมีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังตัวอย่างเป็นการจดทะเบียนที่ www.hostinglotus.com โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จดโดเมนเนม หรือจดโดเมนเนมพร้อมเช่าพื้นที่เว็บไซต์

ดังตัวอย่างเมื่อเราเข้าไปยังเว็บรับจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เช่าเว็บไซต์ จะมีสรุปแพ็คเกจขนาดพื้นที่เว็บไซต์และบริการต่างๆ เราสามารถเลือกแพ็คเกจที่ต้องการได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน

ชำระเงินผ่านทางบัญชี จากนั้นยืนยันการโอนโดยป้อนชื่อโดเมนเนม ยอดเงิน วันเวลาโอน บัญชีต้นทางและปลายทาง พร้อมแนบหลักฐานการโอน

ขั้นตอนที่ 3 รับข้อมูลการใช้โดเมนและพื้นที่เว็บไซต์

เมื่อทางเว็บผู้ให้บริการจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ได้ตรวจสอบการสั่งซื้อและการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดพื้นที่เว็บไซต์ กำหนดค่าการทำงาน และส่งข้อมูลที่ใช้จัดการโดเมนเนมและพื้นที่เบไซต์ (โฮสต์) ให้เราทราบทางอีเมล

Web Hostingคือ รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความต้องที่จะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์เพื่อให้เว็บไซต์ออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตตลอด24 ชม.ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลและอื่นๆไว้ในเครื่องเซิฟเวอร์หรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้กับผู้ท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เช้าชมผ่านโดเมนเนม เช่น www.pathosting.co.th ได้ตลอดเวลา

โฮสติงมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่การใช้งานโฮสติ้งที่มากเราก็จะสามารถเก็บไฟล์, รูปภาพ, เอกสารและอื่นๆได้มาก

เว็บโฮสติงมี 2แบบ คือWindows Hosting และLinux Hosting โดยแยกตามระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ตัวเว็บโฮสติงใช้งานซึ่งมีอยู่2ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานคือMicrosoft Windows Server และLinux

ความแตกต่างระหว่างระบบปฏิบัติการ 2 ระบบนี้คือตัวWindows Hosting สามารถใช้งานได้กับเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษาASP ,ASP.net และPHP ได้ในขณะที่ตัว Linux Hosting สามารถใช้งานกับเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษาPHP ได้เท่านั้น

Disk Space หรือพื้นที่เว็บในWeb Hosting คือจำนวนพื้นที่ที่ผู้ซื้อจะได้ใช้เช่นแพ็คเกจกำหนดว่าDisk Space = 1 GB, มีหมายความว่าเว็บเรารวมหมดทุกไฟล์ห้ามเกิน 1 GB โดยพื้นที่หรือ Disk Space ที่เราได้รับนั้นได้จากการ Share ของแอดมินเว็บโฮสเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆจากทั้งก้อนHarddisk

RAM มีหน้าที่ทำงานเป็นหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราวรองจาก Harddisk ในส่วนของRam สำหรับ Server นั้นมีคุณสมบัติพิเศษคือมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลา อึดกว่า เร็วกว่า RAM ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป

CPU มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลใน Web Hosting ทั้งหมดดังนั้นการมีCPU มากยิ่งดีเพราะมันจะส่งผลโดยตรงให้การทำงานของเว็บไซต์นั้นรวดเร็วไปด้วยเนื่องจากในWeb Server 1 เครื่องต้องมีการประมวลผลตั้งแต่ข้อมูลตัวหนังสือไปจนถึงระบบฐานข้อมูลในส่วนของ CPUสำหรับServer นั้นมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความทนทาน และสามารถประมวลผลได้เร็วกว่า CPU ทั่วไป

Data Transferหรือ Bandwidth หมายถึง ปริมาณการรับส่งข้อมูลของเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการ upload หรือ download รวมไปถึงการเปิดหน้าเว็บไซต์ของเราด้วย

Traffic หมายถึง การจราจรของข้อมูลหรือที่เข้าใจง่ายๆคือ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top