HOmeWOrk ครั้งที่ 1

การบ้านเด็กฝึกงาน 14 Nov 2017

 

การบ้านที่ศึกษามา

1. Cloud Computing เป็นบริการที่คลอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ใช้บริการ เช่น ซอฟแวร์ ระบบ หรือทรัพยากรของเครื่อง ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบน cloud จากที่ไหนก็ได้

– ข้อดี เราสามารถใช้หรือเช่าใช้ระบบหรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องวางระบบเครือข่าย ไม่ต้องรับผิดชอบการดูแลหรือซ่อมบำรุงระบบเอง

– Software as a Service (SaaS) เช่น Gmail,Google Docs หรือ Google Apps ที่เป็นรูปแบบการใช้งานซอฟแวร์ผ่านเว็บบราวเซอร์

– Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการด้านการนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่น เช่น Google App Engine และ Microsoft Azure

– Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล หรือระบบจัดเก็บข้อมูล

2. Domain Name โดเมนเนมหรืออินเตอร์เน็ตแอดเดรส เป็นการนำตัวอักษรที่สามารถจำได้ง่าย มาใช้แทนไอพี แอดเดรส โดเมนเนมจะไม่ซ้ำกัน ถูกตั้งให้สอดคล้องกับชื่อขององค์กรผู้เป็นเจ้าของ เพื่อสะดวกในการจดจำ

122.155.1.45 —->  google.com

(ไอพี แอดเดรส) (โดเมนเนม)

3. Ipv6 (Internet Protocol Version6) โปรโตคอลรุ่นล่าสุด หลักๆเพื่อให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยอุปกรณ์นั้นๆจะต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งและรับ โดย Ipv6 จะเท่ากับ 128บิต ซึ่งจะทำให้ได้ IP โดยประมาณ สามร้อยสี่สิบล้านล้านล้านล้านที่อยู่โดยไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง Ipv6 2001 : db8 : ffff : 1 : 201 : 02ff : fe03 : 0405

4. Clone เป็นกระบวนการคัดลอกเนื้อหาภายในฮาร์ดดิสก์หนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่ง สามารถโคลนได้ทั้งลูก Clone Disk หรือจะเลือก Clone partition

5. Ghost การทำการเก็บ Windows ที่เรียกว่า Ghost Windows เมื่อเราคิดว่าคอมพิวเตอร์หรือ Windows ของเราขณะนั้นมีความสมบูรณ์หรือหลังจากที่ลงโปรแกรมมาใหม่ๆ หากทำการ Ghost Windows เก็บไว้ เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหา เราสามารถทำการ Restore กลับมาได้

6. Proxy ตัวกลางคั่นระหว่างผู้ใช้กับอินเตอร์เน็ต ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆแทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆ ที่ตั้งอยู่ในเครือข่าย

– Transparent Proxy ไม่มีการติดตั้ง สามารถทำงานได้โดยอัติโนมัติ

– Anonymous Proxy ไม่ส่งค่าต่างๆที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปยัง sever ทำให้ sever ไม่สามารถมองเห็น IP Address ที่แท้จริงของเราได้

– Highly Anonymous Proxy ไม่ส่งค่าต่างๆที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้และของ proxy ไปยัง sever ทำให้ severไม่สามารถมองเห็น IP Address จริงของเราได้ และไม่รู้ว่าเรากำลังใช้ proxy อยู่

– Public Proxy พร็อกซี่สาธารณะ ถูกใช้โดยทั่วไป

7. VPN เป็นระบบเครือข่ายที่ช่วยในการรับส่งข้อมูล (คล้ายกับ Proxy) แต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมเข้าใน VPN จะมี IP เฉพาะ ทำให้การกำหนด IP ในวง VPN สะดวกขึ้น เชื่อมต่อข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น สามารถใช้ VPN ที่ไหนก็ได้ สามารถเปลี่ยนภูมิภาคการใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่าน VPN Sever ภูมิภาคจะเปลี่ยนตามที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

8. Image อิมเมจแบ่งออกเป็น 3แบบ

– Boot Image อิมเมจที่ใช้ในการบู๊ทสำหรับเครื่องต้นแบบหรือเครื่องที่เราต้องการติดตั้ง

– Installation Image อิมเมจที่ได้ทำการ Import win7 เป็นอิมเมจเฉพาะระบบปฏิบัติการเท่านั้น ใช้ในการ Capture และ Deploy

– Custom Image อิมเมจที่ได้จากเครื่อง Master หรือเครื่องต้นแบบ

9. Deploy การนำอิมเมจจากต้นแบบมาปรับใช้ไปยังฮาร์ดแวร์ หรือฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการติดตั้งได้ โดยสามารถระบุหรือกำหนดดิสก์หรือพาร์ติชั่นได้

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top