EF: ย้ายสู่เมืองใหม่

การบรรยายลักษณะเมือง

เมืองส่วนใหญ่จะสามารถแบ่งออกเป็นอย่านหรือละแวก

The theater district is very popular with tourists.   ย่านโรงภาพยนตร์น้ั้นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

The Back Bay is a beautiful residential area but quite expensive.   แบล็คเบย์เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่สวยงามแต่ค่อนข้างแพง

แต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีลักษณะและคุณภาพของมันเอง

It’s a historic city with both traditional and modern architecture.   เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมทั้งแบบดั้งเดิมและทันสมัย

It’s a very livable city. There’s great public transportation and many parks.   เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก มีขนส่งมวลชนที่ดีเยี่ยมและสวนสาธารณะหลายแห่ง

Crime, pollution and the weather are important to a city’s quality of life.   อาชญากรรม มลพิษและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิต

The city is known for its extreme winters.   เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหนาวเย็น

 

 

It’s a historic city with a mix of architecture.   มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีการผสมผสานทางสถาปัตยกรรม

The theater district is where the symphony is.  ย่านโรงหนังคือที่ๆ มีวงดนตรีประสานเสียง

It’s very livable with good public transportation. เป็นเมืองที่น่าอยู่มากและมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี

Quality of life depends on things like crime.  คุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ เช่น อาชญากรรม

The city is known for its extreme winters.  เมืองนี่ขึ้นชื่อเรื่องหน้าหนาวที่หนาวเย็นมากๆ

 

Grammar:

Indefinite articles a และ an

ใช้ a และ an ก่อน noun เอกพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือ adjective ที่อยู่ก่อน noun ดังกล่าว articles เหล่านี้หมายถึง ‘หนึ่ง’ และจะสามารถใช้ a และ an เพื่อระบุสิ่งต่างๆ ได้ด้วย

It’s a district of the city.  มันเป็นเขตอำเภอของเมือง

We work in an office in the financial district.  เราทำงานในสำนักงานในย่านธุรกิจการเงิน

It’s a beautiful residential area.  มันเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่สวยงาม

We had an awful winter.  เรามีฤดูหนาวที่หฤโหดมาก

 

Definite article the

ใช้ the ก่อน noun ที่เฉพาะเจาะจงหรือ adjective ที่อยู่ก่อน noun ดังกล่าว ใช้ the สำหรับสถานที่หรือสิ่งที่มีเชื่อเรียกเฉพาะ เช่น the Red Cross

The symphony is located downtown.   ซิมโฟนี่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

I really appreciate the traditional and modern architecture.   ฉันเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่

The Back Bay is a beautiful residential area.   แบ็คเบย์เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่สวยงาม

การใช้ครั้งแรกและการใช้ในครั้งต่อไป

ใช้ a และ an เพื่อแนะนำ noun เป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ใช้ the

We visited a wonderful museum on the weekend. The museum is famous for its historical paintings. Some people say the museum is one of the best in the country.

 

 

การถามข้อมูลเกี่ยวกับเมือง

ใช้คำถามดังต่อไปนี้ในการถามข้อมูลเกี่ยวกับเมือง

A: So what is Barcelona like?   บาเซโลนาเป็นอย่างไรหรือ?

B: It’s an incredible city.   เป็นเมืองที่น่าทึ่งจริงๆ

A: What are the best areas for renting apartments?   ย่านไหนดีที่สุดสำหรับการเช่าห้อง?

B: You should look in the north, where it’s cheaper.   คุณควรไปดูทางเหนือ ซึ่งถูกกว่า

A: Where is the office located?   สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน?

B: It’s right downtown in the financial district.   อยู่ในตัวเมืองเลยแถวๆ ย่านการเงิน

 

ใช้คำตอบดังต่อไปนี้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟีเจอร์ของเมือง

A: There are museums and a symphony.    มีพิพิธภัณฑ์กับซิมโฟนี่

B: Sounds like there’s a very good quality of life.   ฟังดูเหมือนที่นั่นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

A: You can easily get by without a car.     คุณสามารถไปที่นั่นได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้รถ

B: I’m so relieved to hear that.   ฉันโล่งใจที่ได้ยินเช่นนั้น

A: Housing is so expensive you’ll need a roommate.     ที่อยู่อาศัยที่นี่ราคาแพง คุณจำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมห้อง

B: That sounds reasonable. I’m open to anything.   ฟังมีเหตุผลดี ฉันเปิดรับทุกอย่าง

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top