ติดฟิล์มรถยนต์แบบไหนดี เลือกยังไง?

ฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้อย่างไร กระจกใส พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่อส่องไปที่กระจกจะแยกพลังงานเป็น 3 ส่วน คือ 1. Transmission ส่องเข้าสู่ตัวอาคาร 2. Absorbtion ดูดซับไปในกระจก – ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทสู่ภายนอก – ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร 3. Reflection สะท้อนออกนอกอาคาร กระจกใสติดฟิล์มลามิน่า

Scroll to top