Negotiation รู้ลึกฝึกเคล็ดลับการต่อรอง – Adam Sia

การเจรจาต่อรอง

  อ่านฉบับเต็มได้ที่: SE-EDNegotiation รู้ลึกฝึกเคล็ดลับการต่อรอง – Adam Sia [ฉบับการ์ตูน] Brief: การเจรจา จะเกิดขึ้น เมื่อ มีการคำถึง เรื่อง กำไร กับ ขาดทุน ขยายความ กำไร vs

“คณิตศาสตร์ประกันภัย” เรียนแล้วไม่ตกงาน การันตีรายได้สูงสุด 6 หลัก

  หลังจากที่เด็กเก่ง แอดมิชชั่นอันดับ1 ปี’57 ทิ้งคณะแพทย์ ไปเลือกเรียน”คณิตศาสตร์ประกันภัย” .. ได้ทิ้งคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนว่า ทำไมเด็กเก่งที่สอบติดแพทย์ถึงทิ้งอาชีพในฝันของเด็กไทยไปง่ายๆแบบนี้ จากวิกิพีเดีย ได้อธิบายว่า คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) สาขาวิชาที่ผลิตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือที่เรียกง่ายว่า “Actuary” คือ ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมิน วิเคราะห์

การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย

  การสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย การที่นายทะเบียนกำหนดให้เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย คำนวณตามประสบการณ์จริงของบริษัทด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสากล รวมทั้งจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ลงนามรับรองจำนวนเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่แสดงในงบบัญชีของบริษัทนั้น ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการสร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจริงจังมากขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนบุคลากรในตลาดนี้ และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ เส้นทางสู่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับสากลในต่างประเทศ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลนั้น จะต้องผ่านการทดสอบจากองค์กรวิชาชีพชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามสายงานที่นักคณิตศาสตร์ฯ ทำงานอยู่   ในที่นี้ขอแนะนำ 2 องค์กร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล คือ CAS

ประเภทของสมาชิกใน SOAT

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

The Society of Actuaries of Thailand (SOAT)  มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า “สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกำหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (แอคชัวรี) ให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงช่วยเหลือหรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการต่างๆ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

เรียน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อ้างถึง หนังสือสำนักงาน คปภ. ที่ 4130/ว.142     ลงวันที่  20 มกราคม 2558 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการให้มีคุณสมบัติดังกล่าวภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

คณิตศาสตร์ประกันภัย เขาเรียนอะไรกัน??

Randomness

  เส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือนสายอาชีพพิเศษเฉพาะทางที่จะต้องสอบเอาคุณวุฒิ (เหมือนทนายความหรือแพทย์) ซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด 10 ขั้น   ปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย • ปริญญาตรีหรือโทนั้นไม่สำคัญ • จบจากที่ไหนมานั้นก็ไม่สำคัญ • เกรดที่จบมานั้นสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นใบเบิกทาง • จำนวนคุณวุฒิที่สอบผ่านมานั้นสำคัญมาก • ประสบการณ์ในการทำงานนั้นก็ต้องสมดุลกับคุณวุฒิที่สอบผ่านมา   Preliminary

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (นิยาม)

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

  เนื้อหา 1 ความสามารถ 2 บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary-แอคชัวรี) 2.1 วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuary-แอคชัวรี) 2.2 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย 2.3 ระดับคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 การก้าวสู่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (To Be an Actuary) 3.1

เปิด 10 วิธีสร้าง Passive income 2016

Passive Income รวยออนไลท์ หาเงินออนไลท์

  คำว่า Passive income มีความหมายแบบง่ายๆ คือ การลงมือสร้างแหล่งรายได้ สร้างเครื่องมือผลิตเงิน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กระเป๋าของเรา ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร แม้เราจะป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาล หรือไปเที่ยวรอบโลกอยู่ มันก็จะไม่หยุดสร้างรายได้ให้กับเรา อย่างนี้เรียก รายได้แบบ Passive income ดังนั้นวันนี้ ขอนำเสนอ

ลี กา ชิง สอนรวย ด้วยเงิน 5 กอง บทเรียนสำหรับซีอีโอ

ลี กา ชิง สอนรวย ด้วยเงิน 5 กอง บทเรียนสำหรับซีอีโอ

เอเจนซี – ลี กา-ชิง มหาเศรษฐีฮ่องกง วัย 85 สอนวิธีสร้างชีวิตจากเงิน 5 กอง ที่รับประกันความสำเร็จจากประสบการณ์ของตนเอง เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวที่เริ่มสร้างอนาคตด้วยมือของตนเอง เดอะเรียลสิงคโปร์ สื่อสิงคโปร์ รายงาน (18 ก.พ.) บทความแผนการบริหารเงิน 5 ปี

Scroll to top