ปาจิต อรพิม The Series

ถ้าเรื่องเล่า ปาจิต อรพิม เป็นเรื่องจริง… สถานที่เหล่านั้นจะมีปรากฏอยุ่จริงไหม? บันทึกที่ปราสาทพระขรรค์ กว่า 1000 ปี ราวๆ พุทธศตวรรตที่ 17 เป็นบันทึกจากเหตุการณ์จริง? หรือเป็นนิทานปรัมปรา? หรือบันทึกปราสาทพระขรรค์ เป็นการเล่าชาดก คติสอนใจทาง พุทธศาสนา มหายาน?  หรือบันทึกเรื่องนี้

Scroll to top