Brand New Blog. No Traffic. Here’s What to Do.

Brand New Blog. No Traffic. Here’s What to Do.

by Neil Patel on February 10, 2017

 

Ever feel as if you’re the only person reading your blog?

It’s possible it’s not just a feeling. In today’s digital marketing landscape, it’s difficult to get users to read blogs if they’re not relevant to them.

มันเป็นไปได้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึก Digital Marketing ในปัจจุบันก็ยากที่จะได้รับผู้ใช้สามารถอ่านบล็อกถ้าไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพวกเขา

image01

Even if the blog is relevant and the content is great, in a world of rapid-fire of competing messages from millions of companies, it still doesn’t get the attention it deserves.
แม้ว่าบล็อกนั้นมีความเกี่ยวข้องและเนื้อหาที่ดีมากในโลกของการแข่งขันอย่างรุนแรง ข้อความจากล้านของ บริษัท ก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจมันสมควร

If you want to get more eyes to your blog posts and see more interaction from your target audience, read this post—I’ll give you some tips that can generate a larger audience.
หากคุณต้องการที่จะได้รับเข้าชมมากขึ้นในการโพสต์บล็อกของคุณและมีส่วนร่วมกันมากขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายของคุณอ่านบทความนี้ผมจะโพสต์ให้คุณถึงเคล็ดลับบางอย่างที่สามารถสร้างผู้ชมขนาดใหญ่

Content marketers today can’t afford to ignore the power of social media. Social media platforms often mirror your target audience and act as an echo chamber for your content.
นักการตลาดเนื้อหาในวันนี้ไม่สามารถที่จะไม่สนใจอำนาจของสื่อทางสังคม แพลตฟอร์มสื่อสังคมมักจะสะท้อนกลุ่มเป้าหมายและทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนสำหรับเนื้อหาของคุณ

Utilizing a variety of platforms is an easy way to get exposure and to entice new readers to visit your blog.
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแพลตฟอร์มเป็นวิธีที่ง่ายที่จะได้รับการเปิดรับและเพื่อดึงดูดผู้อ่านใหม่ในการเยี่ยมชมบล็อกของคุณ

Actually offer valuable content

The most important and most basic step in getting new visitors is to give them meaningful and relevant to their lives information.
ขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดและพื้นฐานที่สุดในการรับผู้เข้าชมใหม่เพื่อให้พวกเขามีความหมายและมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล ที่เกี่ยวกับในชีวิตของพวกเขา

Why am I telling you something you already know? Because you’ve heard it a thousand times, yet most people still focus on “me too” content, which offers little to no actual value.
ทำไมฉันบอกคุณสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว? เพราะคุณเคยได้ยินมันเป็นพัน ๆ ครั้ง แต่คนส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของ “ตัวเราเองเกินไป” ซึ่งมันมีค่าน้อยถึงอาจจะไม่มีค่าจริงๆ

Experiment with different kinds of information formats, e.g., a video of the top three tips for completing a task related to your industry, insider news that they get from you first, or a humorous spin on a topic related to your business.
ให้ทดสอบกับรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น วิดีโอเคล็ดลับสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ ข่าววงในที่พวกเขาได้รับจากคุณเป็นคนแรก  หรือปั่นอารมณ์ขันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

The key here is to give your readers engaging and useful content they can apply in their lives right now.
ที่สำคัญนี่คือการให้ผู้อ่านของคุณมีส่วนร่วมและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตของพวกเขาในขณะนี้

Don’t plagiarize other content. Take a topic trending in your industry, and find a way to make it uniquely yours.
อย่าขโมยความคิดเนื้อหาอื่น ๆ ใช้หัวข้อแนวโน้มในอุตสาหกรรมของคุณและหาวิธีที่จะทำให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ

GrooveHQ started their blog with minimal traffic, but now they’re cruising it with tons of engagement.
GrooveHQ เริ่มบล็อกของพวกเขาที่มี Traffic น้อยมาก แต่ตอนนี้พวกเขากำลังล่องเรือกับการมีส่วนร่วมมหาศาล

How did they do it? They took the standard ho-hum help desk content, amped it up, and made it exciting. They started dishing out value.
พวกเขาทำมันได้อย่างไร? พวกเขาเอาเสนอเนื้อหา Help Desk สร้างมาตรฐานขึ้นและทำให้มันน่าตื่นเต้น พวกเขาเริ่มต้นส่งมอบสิ่งที่มีค่า

image06

SumoMe has done a great job of this with their guides. These guides, often exceeding 10,000 words, make a major splash in their industry.
SumoMe ได้ดำเนินงานที่ดีของเรื่องนี้ด้วยคำแนะนำของพวกเขา คำแนะนำเหล่านี้มักจะเกิน 10,000 คำ ที่สำคัญในอุตสาหกรรมของพวกเขา

image03

It’s all about the value. People will love that and share it, and you’ll benefit.
มันเป็นเรื่องของความคุ้มค่า คนจะบอกว่าชอบและแบ่งปันมันและคุณจะได้รับประโยชน์

Run a contest

Especially when you are just starting your blog, you need to promote it heavily and get it in front of the right readers.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเพิ่งเริ่มบล็อกของคุณคุณจะต้องส่งเสริมให้มาก เพื่อให้มันไปอยู่ตรงหน้าของผู้อ่านที่ตรงเป้าหมาย

There’s nothing wrong with creating a little buzz about your new blog by incentivizing readers to visit your blog.
ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรกับการสร้าง Buzz & Quiz เกี่ยวกับบล็อกใหม่ของคุณโดยการกระตุ้นให้ผู้อ่านไปเยี่ยมชมบล็อกของคุณ

I’ve run contests several times. They’ve been particularly successful on Instagram, where I gave away hundreds of headphones and other prizes.
ผมเคยทำงานการแข่งขันหลายครั้ง พวกเขาได้รับความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Instagram ที่ฉันให้หูฟังและรางวัลอื่น ๆ

I’ve also teamed up with other companies to promote their giveaways. Every time, it’s been a ridiculous success.
ฉันยังได้ร่วมกับ บริษัท อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการแจกของรางวัลของพวกเขา ทุกครั้งที่มันเป็นความสำเร็จที่สนุกสนาน

Run a contest, give away free swag, run a trivia contest on social media. These tactics are great ways to encourage new users to check out your blog. Remember, everyone loves free stuff.
ทดสอบการแข่งขันโดย ให้แจกของฟรี บนสื่อสังคม กลยุทธ์เหล่านี้เป็นวิธีที่ดีที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้ใหม่มาที่บล็อกของคุณ โปรดจำไว้ว่าทุกคนรักสิ่งที่ฟรี

To get the pulse on current giveaways in your niche, try out one of Buzzsumo’s features.
ที่จะได้รับการกระตุ้นในการแจกของรางวัลในปัจจุบันในช่องของคุณลองหนึ่งในคุณสมบัติของ Buzzsumo

Using Buzzsumo, type in the keyword for your niche. I’ll use “content marketing.”

image10

Make sure you filter down the date so you don’t source old contests that are already over.

image11

Now, filter the content type by “giveaways.”

image02

If there are some recent contests, you’ll see them in the results.

image00

You can take this a step further by viewing the sharers for each giveaway.

image15

If they shared a contest in the past, they might be likely to share yours too.

You can message the sharers directly in Buzzsumo, asking them to share and promote your giveaway.

image07

Post shareable images and graphics

What we all know about social media is that striking photos and graphics grab people’s attention.
สิ่งที่เราทุกคนรู้เกี่ยวกับสื่อสังคม คือภาพที่โดดเด่นและภาพกราฟิกดึงดูดความสนใจของผู้คน

I never make a post on any platform—website, blog, or social media—without some kind of visual.
ฉันไม่เคยโพสต์บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์บล็อกหรือสังคมสื่อโดยไม่มีภาพ

Make that your goal as well. A photograph can evoke happiness, laughter, frustration—whatever emotion fits with what you are trying to communicate on your blog.
ทำให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ รูปถ่ายสามารถทำให้เกิดความสุข เสียงหัวเราะ ผิดหวัง สิ่งที่เหมาะกับอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามที่จะสื่อสารในบล็อกของคุณ

For example, my homepage on NeilPatel.com includes a video:

image13

Most of my long-form articles (3,000+ words) include dozens of images.
ส่วนใหญ่ของบทความของฉันยาว (3,000 + คำ) รวมถึงหลายสิบภาพ

It’s also great to make graphics of shareable quotes or stats that are meaningful to your target audience.
นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะทำให้กราฟิกของคุณมีคำคมที่สามารถแชร์หรือสถิติที่มีความหมายกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

There are plenty of free apps that can help you make quotes.
มีแอพลิเคชันฟรีที่สามารถช่วยให้คุณสร้างคำคม

Try Recite.com.

First, write a quote.

image04

Then, select a visual.

image05

You can save, share, and add it to your blog.

image09

That’s it! Here’s my finished product. Five seconds of work.

image14

That extra visual sizzle can go a long way in making your article shareable and engaging.

Budget for ads

If you have the budget, try paid advertising on your social media channels.
หากคุณมีงบประมาณให้ลองโฆษณาแบบเสียเงินในช่องทางสื่อสังคมของคุณ

Many social media platforms are selective about what users see, but by investing a little money in a targeted ad, you can select who among your target audience can see your call to action and messaging.
หลายแพลตฟอร์มสื่อสังคมเป็นเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้เห็น แต่โดยการลงทุนเงินเพียงเล็กน้อยในโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายคุณสามารถเลือกใครในหมู่กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถดูกระตุ้นการตัดสินใจและการส่งข้อความ

My preferred platform is Facebook. The level of targeting and reach is excellent.
แพลตฟอร์มที่ต้องการของฉันคือ Facebook ระดับของการกำหนดเป้าหมายและการเข้าถึงเป็นเลิศ

I don’t think you have to pay for ads all the time or even frequently. But if you have a little money to play with, it’s an effective tactic to target your audience in a very specific way.
ผมไม่คิดว่าคุณจะต้องจ่ายสำหรับโฆษณาตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งบ่อยครั้ง แต่ถ้าคุณมีเงินเพียงเล็กน้อยที่จะเล่นกับมันเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณในทางที่เฉพาะเจาะจงมาก

Create a team of ambassadors

Many people don’t realize that you can get a lot of free exposure by sharing meaningful content with people who are willing to share it with their circles of influence.
หลายคนไม่ตระหนักว่าคุณจะได้รับการแชร์เนื้อหาคุณกับคนที่มีความเต็มใจที่จะร่วมกับแวดวงของพวกเขาที่มีอิทธิพล

This strategy can start organically. You can identify loyal customers who are active on social media.
กลยุทธ์นี้สามารถเริ่มต้นโดยธรรมชาติ คุณสามารถระบุลูกค้ามีความภักดีที่มีการใช้งานบนสื่อสังคม

You can tag them on Twitter or Facebook to see if they naturally share your content.
คุณสามารถแท็กพวกเขาใน Twitter หรือ Facebook เพื่อดูว่าพวกเขาเป็นธรรมชาติแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

Over time, you can formalize the process and invite them to join an official team of ambassadors whom you can task with sharing your content.
เมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถเป็นระเบียบแบบแผนกระบวนการและเชิญให้เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการของทูตที่คุณสามารถใช้งานร่วมกันงานกับเนื้อหาของคุณ

Show you can be trusted

I can’t offer you a better or more important tip for not only getting people to your blog but also getting them to come back: you’ve got to build trust. The way to do this is by creating an online community your users can trust.
ฉันไม่สามารถให้คุณเคล็ดลับที่ดีกว่าหรือมีความสำคัญอื่น ๆ อีกไม่เพียง แต่สำหรับรับคนที่จะกลับมาเยี่ยมชม แต่ยังได้รับพวกเขาจะกลับมา: คุณได้มีการสร้างความไว้วางใจ วิธีการทำเช่นนี้คือการสร้างชุมชนออนไลน์ผู้ใช้ของคุณสามารถไว้วางใจได้

When you see your readers commenting on your blog posts or asking questions, jump in there and talk with them.
เมื่อคุณเห็นผู้อ่านของคุณแสดงความคิดเห็นในโพสต์กลับมาเยี่ยมชมหรือถามคำถามเข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นและพูดคุยกับพวกเขา ..

Create a relationship with them and give them information that is true and genuine. They’ll start looking up to you because they’ll see you as an expert they can trust.
สร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาและให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นของแท้ พวกเขาจะเริ่มมองหาขึ้นอยู่กับคุณเพราะพวกเขาจะได้เห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาสามารถไว้วางใจ

This ultimately gets to the issue of personal branding.

image08

Personal branding can be a powerful tool for launching your blog to a wider audience. Leverage what you already have to promote what you’re building: your blog.

If you don’t have a personal brand, infuse your blog with personality so it becomes a shareable and engaging place.

Noah Kagan used his personal blog to help him build several businesses:

image12

His blog is still a helpful place where to hang out and get great information, but it’s also a useful tool for Noah’s other pursuits.

Conclusion

If you’re managing a blog but not leveraging social media to get more visitors, you’re missing out on a viable and free tool.
หากคุณกำลังจัดการบล็อก แต่ไม่ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมเพื่อที่จะได้รับการเข้าชมมากขึ้น คุณกำลังพลาดในเครื่องมือที่ทำงานได้และฟรี

With 1.7 billion daily active users on Facebook, you have the chance to get your best content in front of the largest target audience possible.1.7 พันล้านผู้ใช้ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันบน Facebook, คุณมีโอกาสที่จะได้รับเนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณปรากฏต่อของกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้

Add Facebook ads, and you’ll have even more control in targeting a niche-specific audience who will want to read your blog.
เพิ่มโฆษณา Facebook, และคุณจะต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นในการกำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงที่จะต้องอ่านกลับมาเยี่ยมชม

Your blog is a critical part of your content marketing strategy. You can use it to give your audience relevant news about your industry, share lists of pro tips to help them with their daily tasks, and post videos that tell stories about how your company is making a difference.
บล็อกของคุณเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อให้ผู้ชมของคุณข่าวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณแบ่งปันรายการของเคล็ดลับ เพื่อช่วยเหลือเขาในงานประจำ การโพสต์วีดีโอเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทคุณ ที่สร้างความแตกต่าง

With all the time you spend creating excellent content, you need to make sure your loyal customer base—as well as new users—see that content.
ด้วยทั้งหมดเวลาที่คุณใช้ในการสร้างเนื้อหาที่ดีคุณจะต้องให้แน่ใจว่าลูกค้าฐานภักดีของคุณได้ดี เหมือนผู้ใช้ใหม่ดูเนื้อหานั้น

Remember these six expert tips for maximizing the impact of social media platforms on reaching and engaging your audience and pointing new visitors to your blog.
จำหกเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สำหรับการเพิ่มถึงผลกระทบของแพลตฟอร์มสื่อสังคมในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมของผู้ชมและชี้ให้ผู้เข้าชมใหม่ในบล็อกของคุณ

You’ll be glad you did when you see your blog traffic rise.

Have you tried generating traffic for a new blog? What social media methods did you use?

Save

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top