เกี่ยวกับ-KoratNextGEN

Korat Next Gen - Facebook Cover

แนะนำตัว

เกิดและเติบโตโคราช…  ถือว่าเป็นชาวโคราชโดยแท้  มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนที่อัสสัมนครราชสีมา และ ต่อ ม. ปลายที่ราชสีมา

ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตร์ ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยพื้นเพคุณ แม่ค้าขาย และพ่อเป็นชาวสวน ทำให้เห็นวิถีชีวิตทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะในมุมมองของ พ่อค้าแม่ค้า หรือจะในมุมมองของ เกษตรกร    ตลอดระยะ 15 ปี ของการทำงานด้าน Computer ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราด้านต่างๆ ทั้งการค้าขาย และการใช้ชีวิต…

เริ่มเดินเข้าสู่วงการ e-Commerce ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา กอบกับพื้นฐานของลูกแม่ค้า และลูกชาวไร่ ชาวสวน เห็นช่องทางต่างๆมากมาย ที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คนโคราชด้วยกันมีโอกาส และได้ใช้ช่องทางที่มีอยู่นั้น อย่างเหมาะสม

ผมคงจะไม่สามารถออกตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รู้ แต่เชื่อว่าด้วย Connection ที่มี กับหลายๆทีมงาน หลายๆกลุ่ม ทั้งในรูปบริษัท และสมาคม  คิดว่าอย่างน้อยที่สุด อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของโคราชของเรา และลูกอีสานด้วยกัน เดินหน้าเข้าสู่ Digital Economic อย่างแท้จริง…

Profile ประวัติการศึกษาและทำงาน

All Cert

มัธยมตอนต้น ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
มัธยมตอนปลาย ที่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ ด้าน Computer และระบบเครือข่ายกว่า 15 ปี
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบ เครือข่าย Cisco Certified
(Cisco ID: CSCO12501512)

ผู้เชียวชาญ ด้านระบบ Server : Microsoft Certified
(MCID: 10811348)

IT Management : ITIL V.3 (ID: 4928165)

 

 

Save

Facebook Comments
Scroll to top