ว่าด้วยเรื่องความขี้เกียจ

google speech recognizer SEO

ว่าด้วยเรื่องความขี้เกียจ   ความขี้เกียจสำหรับผม มี 2 ประเภท ประเภทแรก น่าจะเรียกว่า ความขี้เกียจทางกาย ส่วนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ความขี้เกียจทางใจ   ความขี้เกียจทางกาย ในมุมมองของผม ก็คือ การนอนโทรมอยู่กับที่ทั้งวันโดยไม่ลุกขึ้นไปทำอะไรเลย ผมเป็นคนที่ป่วยบ่อยมากมาตั้งแต่เด็ก มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ส่วนหนึ่งของความขี้เกียจ ทางกายนั้น

Scroll to top