โคราช คอ กาแฟ… Part 1

โคราช คอ กาแฟ… กาแฟ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณ กาแฟสำเร็จรูป กาแฟสด กาแฟตามร้านค้า ตามห้าง ตาม 7-11 หลากหลายสถานที่ ให้เลือกสรร เราจะดื่มกาแฟ หรือจะเรียกชิมกาแฟ หรือจริงๆเราดื่มบรรยากาศ และอรรถรส ของสภาพแวดล้อมและร้านกาแฟ   บทความนี้

Stamp Vs. Slot Machine ในโคราช….ใครดังกว่ากัน!!!!

เดือนนี้  เดือนมิถุยายน 2559 ชาวโคราชเรามี concert ดีอยู่ 2 งานนะครับ ซึ่งนานมากแล้วที่เราไม่มี concert แบบนี้… ผมหมายถึงใน Hall หรือ Stadium นะ ไม่ใช่ใน เทคหรือ ผับ แบบ

Scroll to top