25 อันดับเมือง “มหาอำนาจเศรษฐกิจ” ในโลก!!

25 อันดับเมือง “มหาอำนาจเศรษฐกิจ” ในโลก!! Credit: kiitdoo.com   การแข่งขันกันขึ้นมามีบทบาท และอำนาจในโลกนั้น ไม่ได้มีแค่เรื่องการเมือง การทหารเท่านั้น แต่เรื่องของการเงินและเศรษฐกิจก็ดุเดือดไม่แพ้กัน… และนั่นทำให้ CityLab ร่วมกับ the Martin Prosperity Institute จัดอันดับเมือง

การสร้างตลาดและการหาแหล่งตลาดใหม่

การสร้างตลาดและการหาแหล่งตลาดใหม่ #การตลาด #การสร้างตลาด #ช่องทางจัดจำหน่าย #พันธมิตรการค้า Credit: Marketing GURU Association การสร้างตลาดและการหาแหล่งตลาดใหม่ ปัจจุบัน การหาตลาดเพื่อรองรับสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วไป จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมระดับประเทศนั้น สามารถหาช่องทางขายใหม่ได้ 13 ลักษณะ

Scroll to top