เรื่องน่ารู้ : มันเทศ


   มันเทศ มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเขตร้อนของทวีปอเมริกา เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยระบายน้ำดี และชอบแสงแดดจัด ในประเทศไทยมีปลูกกันทั่วไป โดยจังหวัดที่ปลูกมาก ได้แก่ เชียงใหม่ เลย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และตรังมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดหวานและชนิดไม่หวาน โดยชนิดหวานเรียกว่า มันเทศ ส่วนชนิดไม่หวานเรียกว่า มันฝรั่ง ในทางสมุนไพรหัวมันเทศมีส่วนช่วยลดไขมันในเลือด ในอดีตบางพื้นที่จะนำมาชงกับน้ำดื่มเพื่อแก้กระหายน้ำ และแก้เมาคลื่นได้.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top