เรื่องน่ารู้ : มะเขือเทศพุ่ม


   พันธุ์มะเขือเทศสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ ตามลักษณะการเจริญเติบโตของลำต้น และการเกิดช่อดอกและอีกประเภทหนึ่งคือตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งการแบ่งแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์การแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตของลำต้นและการเกิดช่อดอก พันธุ์พุ่มหรือพันธุ์ไม่ทอด ยอด ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลำต้นลักษณะเป็นพุ่ม ช่อดอกเกิดได้ทุก 2 ข้อของลำต้น และส่วนปลายจะกลายเป็นช่อดอกแทน และมะเขือเทศพันธุ์นี้ส่วนมากจะออกดอกในเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นการเก็บเกี่ยวจึงทำได้สะดวก คือสามารถเก็บได้พร้อมกัน ส่วนคุณประโยชน์มีเช่นเดียวกับมะเขือเทศทั่วไป.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top