เรื่องน่ารู้ : ฟางข้าว


    ฟางข้าวในปัจจุบันมีเกษตรกรบางราย นำไปปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีด้วยการหมักด้วยยูเรีย เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบของโคกระบือ ซึ่งจะต้องระมัดระวังในเรื่องปริมาณยูเรียที่ใช้ เพราะหากใช้มากจะเกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ได้ คือ จะทำให้ความเข้มข้นของแอมโมเนีย และระดับความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนของสัตว์มากขึ้น เมื่อถูกดูดซึมจะถูกเปลี่ยนเป็นยูเรียที่ตับ หากดูดซึมมากตับจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นยูเรียได้หมด ส่วนที่เหลือจะอยู่ในเลือดสูงขึ้น และจะแพร่เข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงสมอง ผลที่ตามมา คือ สัตว์มีอาการกระวนกระวาย เดินโซเซ น้ำลายฟูมปาก กล้ามเนื้อกระตุก หายใจขัด และชักตายภายใน 2-3 ชั่วโมง.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top