เรื่องน่ารู้ : ปลาดุกลำพัน


    ปลาดุกลำพัน เป็นปลาที่ส่วนหัวเล็กสั้น ครีบหลังและครีบก้นใหญ่ยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว มีลำตัวเรียวยาวกว่าปลาดุกชนิดอื่น ๆ ครีบหางเล็กอยู่ชิดกับครีบหลังและครีบก้น บางตัวก็เชื่อมติดกัน ครีบท้องเล็ก ตัวสีคล้ำอมน้ำตาลแดง มีจุดสีขาวเป็นแนวตั้งตลอดลำตัวทั้งหมด 13-20 แนว ท้องสีจาง มีขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดที่พบ 60 เซนติเมตรอาศัยในแหล่งน้ำนิ่งที่เป็นกรด และมีสีชา เช่น ป่าพรุ และลำธารในป่าดิบชื้น พบเฉพาะในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และยังพบในมาเลเซียถึงบอร์เนียว เนื้อมีรสชาติดีกว่าปลาดุกชนิดอื่น ๆ ราคาขายค่อนข้างสูง โดยมีชื่อเรียกในท้องถิ่นภาคใต้ว่า “ปลามัด”. 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top