เรื่องน่ารู้ : ทำไมกระบือชอบแช่นํ้า


  การลงแช่น้ำของกระบือเป็นพฤติกรรมเพื่อควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ที่มีประสิทธิ ภาพสูงซึ่งเป็นวิวัฒนาการเพื่อให้กระบือสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้นได้ การลงแช่น้ำจึงเป็นกลไกที่สำคัญเพื่อช่วยในกระบวนการระบายความร้อนออกจากร่างกาย และเป็นการชดเชยที่กระบือมีขนาดลำตัวกว้าง ผิวหนังสีดำและมีความหนาแน่นของต่อมเหงื่อน้อยเมื่อเทียบกับโค  ดังนั้นการปล่อยกระบือลงทุ่งเพื่อแทะเล็มหญ้าในช่วงฤดูแล้งบริเวณที่มีร่มเงาจากต้นไม้น้อยจะต้องจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอและเตรียมแหล่งน้ำให้กระบือลงแช่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการด้วย.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top