เรื่องน่ารู้ : ถ่านเปลือกผลไม้


   ถ่านเปลือกผลไม้เป็นความคิดไทยเพื่อประหยัดพลังงานลดภาวการณ์โลกร้อน เป็นถ่านที่มีส่วนประกอบทางโมเลกุลหนาแน่นน้อยกว่าถ่านทั่วๆไป ทำให้สามารถซับกลิ่นเหม็นอับเปียกชื้นต่างๆได้ดีมากว่า สำหรับในการเผาถ่านเปลือกผลไม้จะเริ่มจากการจัดลำดับไม้หมอนในเตาเผาก่อนแล้วจึงเรียงไม้ฟืนตาม นำไม้ฟืนใส่ข้างหน้าเตาให้เต็ม นำเปลือกผลไม้ ดังเช่นว่า ทุเรียน สับปะรด น้อยหน่า มังคุด รวมทั้งฟักทอง ที่แห้งแล้วก็หลุดล่วงจากต้นมาเผา โดยเรียงเปลือกผลไม้ที่ต้องการจะเผาวาง แล้วติดไฟเผาไม้ฟืน นับเป็นการนำสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วมาเพิ่มค่า สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในครอบครัว หรือใช้ดูดเหม็นอับในตู้แช่เย็น ตู้ที่มีไว้ใส่เสื้อผ้า ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่ง.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top