เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ลด "รอยย่ำของน้ำ"

ดร.ดาวี แวนหมูแฮม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากศูนย์ศึกษาค้นคว้าร่วมคณะกรรมาธิการสหยุโรปในประเทศอิตาลี เผยผลการค้นคว้าและทำการวิจัยปัจจุบันซึ่งพบว่าการปรับกรรมวิธีบริโภคให้มีสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้น นอกเหนือจากการที่จะดีต่อสภาพร่างกาย และก็ลดการเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆแล้ว ยังช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ แล้วก็ลด “รอยย่ำของน้ำ” (วอเตอร์ ฟุตพรินต์) สิ่งชี้นำวัดการใช้น้ำของลูกค้าหรือผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นแถวคิดเดียวกับ “รอยตีนคาร์บอน” (คาร์บอน ฟุตพรินต์) หรือจำนวนก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาจากสินค้า ได้มากถึงปริมาณร้อยละ 55 อีกด้วย

การเรียนกล่าวว่า รอยย่ำของน้ำจากการสร้างของกินต่อคน ต่อวัน มีจำนวนมากถึง 2,757 ลิตรในสหราชอาณาจักร 2,929 ลิตรในเยอรมนี แล้วก็ 3,861 ลิตรในประเทศฝรั่งเศส การเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคเป็นมังสวิรัติแบบร่างกายแข็งแรง เป็นอดอาหารชนิดเนื้อสัตว์ทุกประเภท และก็เลือกน้ำมันจากพืชแทนไขมันสัตว์ จะช่วยลดรอยย่ำของน้ำได้ระหว่างปริมาณร้อยละ 35-55 การปรับเป็นเพสติดอยู่เทเรียน หรือมังสวิรัติที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แม้กระนั้นเว้นเสียแต่ปลารวมทั้งอาหารทะเล จะลดรอยย่ำของน้ำลงราวจำนวนร้อยละ 33-35 

ส่วนการเพิ่มการบริโภคผักแล้วก็ผลไม้ในกรุ๊ปที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์นั้น จะช่วยลดรอยย่ำของน้ำได้จำนวนร้อยละ 11-33

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top