อีจีเอพร้อมปรับบทบาทขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ดร.ศักดา   เสกขุนทด  ผู้อำนวยการที่ทำการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานมหาชน) หรืออีจีเอ( EGA) กล่าวมาว่า จากการจัดงาน “Digital Government Summit 2017 : เผย เชื่อมโยง แปลงผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” ก่อนหน้าที่ผ่านมา ประชากรจะได้มองเห็นพลังความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานผู้ส่งเสริมที่ต่างนำบริการอัจฉริยะมานำเสนอให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด  ซึ่งข้างในงานมีการประกาศผลของการสำรวจระดับความพร้อมเพรียงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในรูปภาพรวมของเมืองไทย รายปี 2560 พื้นฐาน พบว่าหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 57.2  โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ มิติด้านประสิทธิภาพข้าราชการภาครัฐด้านดิจิทัล และก็หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.9 โดยมิติด้านการบริหารจัดแจงด้านในแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่าคะแนนสูงสุด 

จากผลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็เลยเป็นความท้าของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยรีบสร้างความแจ่มแจ้งสำหรับการนำเมืองไทยไปสู่ Digital Transformation อีกทั้งในด้าน คน วิธีการ รวมทั้งข้อบังคับ เช่น การนำ Digital Transformation Program ของสถาบันปรับปรุงพนักงานด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) เปลี่ยนแปลงพนักงานภาครัฐ ด้วยการพัฒนาความสามารถบุคคลามือภาครัฐให้มีความพร้อมเพรียงในความสามารถทางด้านดิจิทัล  มีต้นแบบบริการใหม่โดยใช้หลัก Design thinking  รวมทั้งพระราชบัญญัติเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล ตามความเห็นค.ร.ม.

สำหรับหน้าที่ใหม่ของ อีจีเอ ตามมีความเห็นชอบค.ร.ม. ช่วงวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2560 จะกลายเป็นที่ทำการปรับปรุงรัฐบาลดิจิทัล (หน่วยงานมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) ขึ้นตรงกับนร  เพื่อการขับเขยื้อนรัฐบาลดิจิทัลกระฉับกระเฉงเพิ่มขึ้น 

 ดังนี้ข้างในปีถัดไปจะมีโครงงานใหม่เกิดขึ้น อาทิเช่น  Government Data Exchange หรือศูนย์เปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  Government Data Center หรือศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ  Government Data Analytics Center หรือ ศูนย์พินิจพิจารณาข้อมูลแห่งชาติ  ในขณะที่  GIN (Government Secured Intranet) จะกลายเป็น Government Secure Intranet หรือระบบเครือข่ายภาครัฐที่มีความปลอดภัยสูง  และก็จะมีการสร้าง Open Data Platform หรือ แพลตฟอร์มแบบเปิดที่มีความเสถียรภาพรวมทั้งเฉลี่ยวฉลาด ก็จะมีผลให้ปี 2018 แปลงเป็นปีของข้อมูลภาครัฐที่มีความเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้นเรื่อยๆ
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top