วิถีการดำเนินชีวิต

On My Way Home

ประโยคใช้ในการบรรยายวิถีการดำเนินชีวิต

ต่อไปนี้คือคำศัพท์และประโยคเพื่อใช้ในการอธิบายถึงกิจวัตรทั่วๆ ของผู้คนส่วนใหญ่

I’m on the go all day.
ฉันยุ่งทั้งวัน

I usually just grab fast food on my way home.
ฉันมักจะซื้ออาหารฟาสท์ฟู้ดระหว่างทางกลับบ้าน

I get to the gym as often as I can.
ฉันไปยิมบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

I don’t meet up with friends so often.
ฉํนไม่ค่อยออกไปพบเพื่อนบ่อยนัก

You’ve got to make time for something you enjoy.
คุณจำเป็นต้องหาเวลาให้กับสิ่งที่คุณชอบ

I stay in most nights.
ฉันอยู่บ้านเกือบทุกคืน

I try to chill out in the evenings.
ฉันพยายามจะพักผ่อนในตอนเย็น

I meet people for brunch on the weekend.
ฉันออกไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

I try to keep in touch with my friends.
ฉันพยายามจะติดต่อกับเพื่อนของฉันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

 

 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เพื่อบรรยายถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปเราสามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้ได้:

These days, I’m noticing that it’s more difficult to stay in touch with everyone.
ทุกวันนี้ฉันพบว่ามันค่อนข้างยากที่จะติดต่อกับทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

I think it’s getting harder and harder to make time for myself.
ฉันคิดว่ามันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะมีเวลาเป็นส่วนตัว

I’m finding myself spending more time staying in and chilling out.
ฉันพบว่าฉันใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ้านมากขึ้นกว่าออกไปข้างนอก

Right now, I’m struggling to find time to cook in the evening. I usually just grab takeout.
ตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารเย็น ปกติฉันจะซื้อสำเร็จจากข้างนอก

I haven’t gotten to the gym in ages.
ฉันไม่ได้ไปยิมเป็นชาติแล้ว

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top