นำเข้าสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) จากกัมพูชา ตอนที่ 2

นำเข้าสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) จากกัมพูชา ตอนที่ 2
ระเบียบปฎิบัติการนำเข้า
Flow Chart:
Flow Chart - Tapioca-page-001

Work Instruction -Tapioca-page-001Work Instruction -Tapioca-page-002 Work Instruction -Tapioca-page-003 Work Instruction -Tapioca-page-004 Work Instruction -Tapioca-page-005 Work Instruction -Tapioca-page-006 Work Instruction -Tapioca-page-007 Work Instruction -Tapioca-page-008 Work Instruction -Tapioca-page-009

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top