ทึ่งวัสดุผสมชนิดใหม่ทำความสะอาดน้ำสกปรกกลับมาใสสะอาด

เว็บไชน่าเดลีรายงานผลงานของทีมงานนักวิจัยจีน นำโดยนายหวง ฝูเชียง หัวหน้านักค้นคว้าประจำสถาบัน เซรามิกส์ เซี่ยงไฮ้ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน ปรับปรุงสิ่งของผสมชำระล้างน้ำที่แปดเปื้อนจากสารอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพสูง

ที่นครเซี่ยงไฮ้ จีน ทีมวิจัยนำโดยนายหวงประกอบสิ่งของผสมที่สถาบันเซรามิกส์เซี่ยงไฮ้ ฉายให้เห็นภาพวิธีการสร้างและก็การใช้ตาข่ายดูดซึมผลิตจากอุปกรณ์ผสม แสดงน้ำที่แปดเปื้อนประเภทต่างๆชำระล้างได้ด้วยสิ่งของผสม

อย่างสระกำเนิดปัญหาจากการมีสารอินทรีย์พวกใบไม้หล่นลงไม่ขาดระยะ คณะทำงานใช้อุปกรณ์ผสมปกคลุมบนสระชำระล้าง

เหมือนกับน้ำแปดเปื้อนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็ย้อม ชำระล้างด้วยอุปกรณ์ผสมราว 3 นาที รูปแสดงน้ำแปดเปื้อนน้ำมันกลายเป็นน้ำใสจากผลการใช้อุปกรณ์ผสมชำระล้างใช้เวลาราว 3 นาที 4 วินาที

สำหรับสิ่งของหลักของประดิษฐกรรมเยี่ยมนี้ ประอบด้วยท่อกราฟีน หรือมึงรฟีน เป็นต้นแบบหนึ่งของผลึกคาร์บอน สำหรับใช้จับพิษ และก็อีกตัวเป็น ไทเนเนียมไดออกไซด์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวรีบการลดมลภาวะ

อุปกรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้แยกสลายสารมลภาวะให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำ ทั้งใช้ได้กับอากาศ ดิน และก็คราบเปื้อนน้ำมันที่รั่วไหลได้ด้วย

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top