ถ่ายภาพด้วย iPHONE ตอน การเตรียมตัว เตรียมมือถือ กับความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ

1. Turn Off Live Photo

Image result for turn off live photo

2. Turn On HDR & the Grid
image

3. Focus Tap, Control Exposure, &Lock Focus

Image result for ae/af lock

 

** อ่านกฏ 3 ส่วน หรือ Golden Ratio ได้ที่ เทคนิคถ่ายภาพเด็ด : การจัดองค์ประกอบให้ภาพ

Application แนะนำ สำหรับ Golden Ratio

image

image

image

 

หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (COMPOSITION)

4 Shot Composition Types

 1. Perspective

  1. Low Angle : Subject is more superior

  2. High Angle: Increases depth & Subject is smaller

  3. Lateral Movement: Changing Position from left to right facing a subject

  4. 1st Person POV: Places the viewer in the eye of the photographer

 2. Vantage Point

   1. Leading to Focus Single Point (Line,Mountain,Building,Tree else..)

 3. Rule Of Thirds

 4. Dead Space

 

 

Perspective

Low Angle : Subject is more superior

image

High Angle: Increases depth & Subject is smaller

image

Lateral Movement: Changing Position from left to right facing a subject

image
1st Person POV: Places the viewer in the eye of the photographer

image

 

Vantage Point (Leading Lines)

image

 

Leading Lines มี 2 ประเภท

 • Geometric – เช่น สิ่งปลูกสร้าง ถนน ตึก  และมองง่ายเพราะเป็นเส้นตรง

image

image

 

 • Organic – จะเป็นเส้นในธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ภูเขา ต้นไม้ – จะอยู่ในรูปเส้นโค้ง หรือเอน

image

image

image

 

Rule Of Thirds

 • 3 columns.

 • Draws attention to the composition AS WHOLE

 • Includes the background as a second subject

 • Gives a wider picture of what the subject is looking at.

 

Dead Space

 • Empty space without distracting elements

 • Use it to highlight a single subject

 • Achieved best with backgrounds that are

  •     Far Away

  •     Empty

  •     One Tone of Color

*TRICK *

DEPTH IN PHOTOGRAPHY

Show how far away you are from your subject by capturing the ground in your shot

image

image

 

 

Credit: all image from google.com(image)

Credit: https://www.udemy.com/iphonephotograph (Udemy Online Course)

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top