‘ดีอี-กฟภ.’ร่วมพัฒนาโครงการเน็ตประชารัฐ

วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก การให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมส่วนใหญ่จำเป็นต้องวางโครงข่ายสายและอุปกรณ์สื่อสาร ล่าสุดกระทรวงดีอีจึงได้ลงนามร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าฟรี และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายและไวไฟ ในราคาพิเศษ เหมาจ่ายเดือนละ 190 บาท ต่อ ไวไฟ 1 จุด สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา ซึ่งจะทำให้กระทรวงดีอีลดค่าใช้จ่ายในการพาดสาย เหลือเพียงค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟปีละเกือบ 100 ล้านบาท เท่านั้น

ทั้งนี้ ทำให้เกิดการใช้งานเสาไฟฟ้าร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆ การลงนามสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ กระทรวงดีอี ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการในการให้บริการและเพื่อให้สามารถตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการกำกับดูแลงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

อย่างไรก็ตาม ไฟที่โครงการเน็ตประชารัฐต้องใช้นอกจากใช้เลี้ยง ไวไฟ 1 จุดที่ต้องใช้ไฟประมาณ 44 หน่วยแล้ว ยังมีอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ไฟอีก รวมๆ แล้วกระทรวงต้องเตรียมงบมาใช้จ่ายตรงนี้ประมาณเดือนละ 8 ล้านบาท หรือปีละเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งอาจจะใช้งบจากยูโซ่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. )หรืองบจากกองทุนดีอีมาใช้จ่ายได้ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการทำแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง จึงขอขอบคุณ กฟภ.ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย

สำหรับการลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของกระทรวงดีอี กับ กฟภ.ในครั้งนี้ ตกลงใช้พลังงานไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน ความถี่ 50 เฮิร์ต เพื่อใช้ในโครงการเน็ตประชารัฐ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน  โดยกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ ทีโอที ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ทีโอที ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700หมู่บ้าน และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็ว 30 Mbps/10 Mbpsหมู่บ้านละ 1 จุด ภายในปี 2560 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ รวมถึงจัดให้มีระบบต่างๆ เพื่อบริหารจัดการโครงการเน็ตประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“หากกระทรวงดีอีได้ทำโครงการเน็ตประชารัฐต่อจาก กสทช.อีกจำนวนประมาณ 15,000 หมู่บ้าน สัญญาเอ็มโอยูทั้ง 2 ดังกล่าวข้างต้นก็จะครอบคลุมโดยอัตโนมัติ โดยกระทรวงดีอีมั่นใจว่าจะใช้เวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้นในการจ้างทีโอทีทำในลักษณะเดิม คือ เบิกจ่ายแทนกัน เนื่องจากมีจำนวนหมู่บ้านน้อยกว่าที่ทีโอทีทำในครั้งแรกคือ 24,700 หมู่บ้าน ที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีก็สำเร็จแล้ว”
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top