คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : เชื้อเพลิงกาแฟ

อาร์เธอร์ เคย์ ผู้จัดตั้งบริษัทไบโอ-บีน สหราชอาณาจักร ฟ้องร้องรุดหน้าโครงงานใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือไบโอฟิวล์ ที่ทำมาจากกากกาแฟ กับรถโดยสารแล้วก็ขนส่งมวลชนของหน่วยงานการติดต่อสื่อสารสำหรับลอนดอน (คราวเอฟแอล) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก็ก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

เชื้อเพลิงชีวภาพกาแฟทำมาจากกากกาแฟ ที่เหลือทิ้งจากค๊อฟฟี่ช็อป คาเฟ่ ห้องอาหาร รวมทั้งโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูป นำไปสกัดน้ำมัน รวมทั้งผ่านขั้นตอนการต่างๆก่อนผสมเป็นสูตร บี 20 หรือน้ำมันไบโอดีเซลที่มีอัตราส่วนต่อน้ำมันดีเซลที่ 20:80 ซึ่งในกรุงลอนดอนมีกากกาแฟเหลือทิ้งมากยิ่งกว่า 200,000 ตันต่อปี ทำให้มีจำนวนมากเพียงพอต่อการสร้างไบโอฟิวล์ 

ช่วงนี้บริษัทไบโอ-บีน ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพกาแฟได้แล้วกว่า 6,000 ลิตร และก็คาดว่าจะใช้กากกาแฟจากกาแฟ 2.55 ล้านแก้วถึงจะพอเพียงต่อการสร้างไบโอฟิวล์สำหรับรถเมล์ในกรุงลอนดอนตลอดทั้งปี

ดังนี้ เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงที่ได้ จากชีวมวล หรือสสารที่ได้จากพืชแล้วก็สัตว์ มีจุดเด่นไม่เหมือนกับน้ำมันเป็น การเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพนั้นไม่ส่งผลให้เกิดจำนวนคาร์บอนได ออกไซด์มากขึ้น รวมทั้งมีการปลดปล่อยก๊าซพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงจำพวกอื่นๆการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพก็เลยพอๆกับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยิ่ง

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top