การรำลึกอดีต

Remember when we would make believe that we were married?     จำตอนที่เราเล่นสมมุติแต่งงานกันได้ไหม?

Those were the days. I’d swim all summer!   ช่างเป็นวันเวลาที่ดีจริงๆ ฉันว่ายน้ำตลอดทั้งฤดูร้อน!

Life was simpler back then.   ชีวิตในตอนนั้นง่ายกว่าตอนนี้มาก

 

Gale took her first step when she was 10 months old. She would walk and fall around each room of the house, and then she’d start again.
เกลเริ่มเดินได้เมื่ออายุได้ 10 เดือน เธอเดินไปล้มไปตามห้องต่างๆ ไปในบ้าน แล้วเธอก็เริ่มเดินใหม่อีกครั้ง

Everything was easier back then.   ตอนนั้นทุกๆ อย่างง่ายมาก

Remember when you’d spend all day exploring? คุณจำเวลาที่คุณใช้เวลาทั้งวันท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ ได้ไหม?

I’d play make-believe and go exploring. ฉันเคยเล่นสมมุติและไปเที่ยวในที่ต่างๆ

Those were the days! ช่างเป็นวันเวลาที่ดีจริงๆ

 

 

การพูดเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน

ให้ใช้ used to ในการพูดถึงความเคยชินในอดีตที่ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในปัจจุบัน

I used to complain a lot about this job, but it’s taught me so much.
ฉันเคยบ่นเยอะมากเกี่ยวกับงานนี้ แต่มันก็สอนฉันหลายอย่าง

I used to have more responsibility before, but now I’m much more relaxed at work.
เมื่อก่อนฉันเคยต้องรับผิดชอบเยอะมาก แต่ตอนนี้ฉันผ่อนคลายมากขึ้นในที่ทำงาน

ให้ใช้ didn’t use to เพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต สังเกตว่าเมื่อใช้รูปปฏิเสธจะไม่มีอักษร d ในคำว่า use to

I didn’t use to spend so much time dealing with other people’s problems.
เมื่อก่อนฉันไม่ต้องใช้เวลามากมายในการจัดการกับปัญหาของคนอื่น

In the other department, I didn’t use to get a say in the bigger decisions.
ในแผนกอื่น ฉันไม่เคยได้ออกความคิดเห็นในการตัดสินใจสำคัญ

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top