การรายงานอาการบาดเจ็บ

injury

Vocabulary

 • first-aid kit  ชุดปฐมพยาบาล
 • antiseptic  ยาฆ่าเชื้อโรค
 • sting  ปวด
 • bagel  ขนมปังวง
 • blood  เลือด
 • bandage  ทำแผล
 • sore  เจ็บ
 • company policy  นโยบายของบริษัท
 • infected  ติดเชื้อ
 • a splinter  หนามตำ
 • a bruise  ฟกช้ำ
 • an ice pack ประกบน้ำแข็ง

Simple Text:

 • I just cut myself!  ฉันเพิ่งทำมีดบาดมือตัวเอง!
 • She cut herself.  เธอทำมีดบาดมือตัวเอง

Reflexive pronouns

ใช้ reflexive pronouns เพื่อพูดเกี่ยวกับการกระทำที่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเป็นบุคคลเดียวกัน Reflexive pronouns เกิดขึ้นได้โดยการเพิ่มส่วนท้าย -self หรือ -selvesเข้ากับ pronoun

I cut myself making a bagel.  ฉันทำมีดบาดมือตอนที่ทำขนมปังวง

He cut himself in the kitchen.  เขาทำมีดบาดมือในครัว

They bandaged themselves after the accident.  พวกเขาทำแผลของตัวเองหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

How did you hurt yourselfคุณทำตัวเองบาดเจ็บอย่างไร?

คุณยังสามารถใช้ reflexive pronouns เพื่อเพิ่มการเน้นได้

I’m not going to help you. Do it yourselfฉันจะไม่ช่วยคุณ คุณต้องทำด้วยตัวเอง

The boss asked to speak to me himself. It was then I knew I was in trouble.  เจ้านายมาเรียกฉันเอง ฉันจึงรู้ว่าฉันกำลังมีปัญหาแล้ว

Simple Text:

 • Actually, it’s company policy.  อันที่จริงแล้ว เรื่องนี้เป็นนโยบายของบริษัท
 • Company policy is very clear on this.  มีนโยบายของบริษัทที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • What if it becomes infected?  ถ้าแผลติดเชื้อล่ะ?
 • I think it’ll be okay.  ฉันคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรนะ
 • Let’s not take any chances.  เราอย่าเสี่ยงเลยดีกว่า
 • I suppose you’re right.  ฉันคิดว่าคุณพูดถูก

การยืนยัน

ในบางครั้งเมื่อผู้คนทำให้ตัวเองบาดเจ็บ เขาอาจจะไม่ต้องการให้คนอื่นกังวล เขาอาจจะพูดสิ่งต่างๆ เช่น:

Don’t worry. I’m fine.  ไม่เป็นไรหรอก ผมไม่เป็นไร

It’s not that serious. I don’t need to see a doctor.  ผมไม่ได้เป็นอะไรมาก ไม่ต้องไปหาหมอหรอก

Honestly, I can take care of myselfฉันจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้จริงๆ นะ

แม้ว่าเจ้าตัวจะพูดอย่างนี้ แต่คนอื่นอาจจะยังยืนกรานให้ดำเนินการต่างๆ:

It’s company policy that you go to the emergency room.  นโยบายของบริษัทกำหนดให้คุณไปที่ห้องฉุกเฉิน

I really must insist that you see a doctor.  ผมยืนยันว่าคุณควรไปหาหมอ

Don’t be foolish. You have to take care of that.  อย่าดื้อสิ คุณต้องจัดการเรื่องนี้นะ

ในตอนท้าย บุคคลที่บาดเจ็บอาจจะยินยอม:

I suppose you’re right.  ฉันคิดว่าคุณพูดถูก

Simpte Text:

It’s better to be safe than sorry.  กันไว้ดีกว่าแก้

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top