การทำงาน

การแสดงวันหยุดด้วย off  
ใช้คำว่า off เพื่อพูดเกี่ยวกับวันหยุดและการท่องเที่ยว:

A: Are you taking any time off?
คุณมีวันหยุดบ้างหรือไม่?

B: Yes. I have a week off in May.
มี ฉันมีวันหยุดหนึ่งสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคม

Brent gets New Year’s Day off.
เบรนท์ได้รับวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่

She’s off next week.
เธอลาหยุดในสัปดาห์หน้า

 

กริยาความรู้สึกที่มีคำว่า ‘as if’ [-]และ ‘as though’  [+]

Frank feels as if there aren’t enough hours in the day
แฟรงค์รู้สึกว่าเขามีเวลาไม่เพียงพอในแต่ละวัน   {เวลาน้อย ยุ่งมากจนทำงานไม่ทัน}

Oscar feels as though there aren’t enough hours in the night.
ออสการ์รู้สึกว่ามีเวลาไม่เพียงพอในเวลากลางคืน {เวลาน้อย เที่ยวไม่พอ กำลังมันส์}

 

Sense verb ที่มีคำว่า ‘as if’ และ ‘as though’

ใช้กริยาความรู้สึก + as if หรือ as though เพื่อพูดเกี่ยวกับการรับรู้สถานการณ์ของคุณ

I feel as if I don’t have enough time off.    ฉันรู้สึกเหมือนฉันมีเวลาพักไม่พอ

It looks as though I’ll be compensated well.    ดูเหมือนว่าฉันจะได้รับค่าตอบแทนที่ดี

It sounds as if you worked a lot of overtime.    ดูเหมือนว่าคุณจะทำงานล่วงเวลามาก
          

ในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ คุณจะได้ใช้การใช้ like แทนคำว่า as if หรือ as though โดยหลักการแล้ว การใช้ดังกล่าวจะไม่ถูกต้อง แต่ก็พบบ่อย

 

It seems like he’s been off for a month.    ดูเหมือนว่าเขาจะหยุดงานมาหนึ่งเดือนแล้ว

It looks like we’ll have to work on the weekend.    ดูเหมือนว่าเราจะต้องทำงานในวันหยุด

 

Do you ever have any doubts?
คุณเคยสงสัยหรือไม่?

No – none at all.
ไม่ ไม่เคยเลย

I’m completely sure …
ฉันแน่ใจอย่างที่สุด…

I’m wondering if …
ฉันกำลังสงสัยว่า…

I doubt it.
ฉันสงสัย

You’re sure?
คุณแน่ใจหรือ?

absolutely
แน่นอนที่สุด

 

I doubt that it’s right for me.
ผมสงสัยว่าผมเลือกเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่

I’m completely comfortable with it.
ผมรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมาก

I’m absolutely sure it’s the right thing.
ผมแน่ใจว่าได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง

Sometimes I wonder about my career choice.
บางครั้งผมก็สงสัยว่าเส้นทางอาชีพของผมจะเป็นอย่างไร

Do you have any doubts about it?
คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?

Definitely. I’m positive.
แน่นอน ผมเห็นด้วย

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top